Till senaste kommentaren

När ska ni börja bygga i Gustavsberg?

hej hur länge till kommer vi att ha kaoset i porslinkvarteret i gustavsberg? när ska ni börja bygga?.

Kommentarer

 • Hej Anna,

  Tack för att du frågar om vårt blivande kvarter Modellören i Gustavsberg. Vi ser fram mot att börja bygga och det vill vi göra så snart det går.

  Vi väntar dock på svar från Mark- och miljödomstolen gällande en överklagan av vårt bygglovsärende. Innan det är klart, kan vi inte fortsätta processen. Men vi förbereder och står klara att sätta igång och hoppas att ärendet kan avgöras så snart som möjligt. Vår bedömning är att själva byggnationen kan starta cirka sex månader efter att bygglovet vunnit laga kraft.

  Om kvarteret
  Kvarteret Modellören har tre femvåningshus i rött tegel och mot gården, ljus puts. Husen skapas för att harmoniera med de omkringliggande, äldre byggnaderna. Mellan husen finns en innergård med träd, buskar och gräsytor. De 80 kooperativa hyresrätterna varierar i storlek mellan ett till sex rum och kök. Läs gärna mer på https://www.skb.org/vara-bostader/nyproduktion/porslinskvarteren/  Vänliga hälsningar,
  Yvonne Edenmark Lilliedahl
  Kommunikationschef
  Yvonne Kommunikationschef
  (Uppdaterad )
 • Hej!

  Hur går det med bygglov och tidsplanen för kvarteret Modellören i Gustavsberg?  Victor
 • Hej Victor,

  tack för frågan om vårt blivande kvarter Modellören. Det som hänt sedan vi senast svarade här är att ett bygglov blivit antaget efter överklagan. Men även det nya bygglovet har blivit överklagat. Innan denna process kring bygglovet är klar, kan vi inte börja bygga.

  Men vi förbereder allt vi kan och står klara att sätta igång. Förhoppningsvis kan ärendet avgöras så snart som möjligt. Vi bedömer att själva byggnationen kan starta cirka sex månader efter att bygglovet vunnit laga kraft.

  Vänliga hälsningar,
  Henrik, kommunikatör
  Henrik Kommunikatör
 • Hej Henrik. Tack för ditt svar. Vem är det som är ansvarig för platsen tills bygget sätter igång?
  Victor
 • Hej igen, Victor!

  SKB svarar för att området är inhängnat.

  Vänliga hälsningar,
  Henrik, kommunikatör
  Henrik Kommunikatör
 • Jag bor i närheten av platsen och det är ingen kul syn. Vad jag förstår av ditt tidigare svar så kan projektet dröja länge innan det sätter igång. Finns det något ni kan göra under tiden för att förbättra platsen fram tills ni för tillstånd och kan börja bygga?
  Victor
 • Hej Victor,
  vi kan tyvärr inte börja arbeta med platsen innan processen kring bygglovet är färdigt.

  Just nu är vi så förberedda vi kan vara och står klara att sätta igång så snart som möjligt när ärendet är avgjort.

  Vänliga hälsningar,
  Henrik, kommunikatör
  Henrik Kommunikatör
 • Som sagt så ser platsen inte kul ut och detta har varit så alldeles för länge. Det känns varken sjysst eller är rättvis mot boende runt. Speciellt när resten av Gustavsberg utvecklas och blir fint.

  Är det någon från SKB som varit på platsen den senaste tiden?
  Victor
 • Ja, det är ledsamt att överklagandeprocessen drar ut så på tiden. Men vi kommer att uppdatera vår skyltning och sätta upp nya vepor inom kort.

  Vänliga hälsningar,
  Henrik, kommunikatör
  Henrik Kommunikatör
 • En uppdatering av skyltningen är nog inte tillräckligt för att göra det gemytligare. Eftersom förra överklagandet dröjde över flera år så kan det nya överklagandet ta minst lika lång tid.

  Vad är det som gör att byggloven överklagas?


  Victor
 • Överklagandeprocessen innebär inte med nödvändighet att varje överklagande tar lika lång tid. Hos Boverket kan du läsa om hur det går till. Anledningen till ett överklagande kan vara olika och vi kan inte beskriva varför någon valt att överklaga bygglov som gäller vår nybyggnation. Vi hänvisar till respektive ärende hos länsstyrelse eller kommunens byggnadsnämnd.

  Vänliga hälsningar,
  Henrik,kommunikatör
  Henrik Kommunikatör
 • Hej
  Undrar hur det går med överklagandeprocessen.
  När kommer byggnationen av modellören igång?
  Mvh, Elisabeth
  Elisabeth.
 • Hej Elisabeth!

  Bygglovet vann laga kraft i slutet på 2022, så just nu förbereder vi på alla sätt för att kunna börja bygga under 2023.

  Vänliga hälsningar,
  Henrik, kommunikatör
  Henrik Kommunikatör
 • Hej! Gäller fortfarande att byggstart ska börja i första kvartalet för 2023? / Johan
  Johan
 • Hej Johan!

  Vi är nu i full gång med att hitta en entreprenör som vill bygga åt oss. Förhoppningsvis är man därefter i gång under våren med själva byggnadsarbetena. Det kan alltså hinna bli kvartal nummer två innan dess. 

  Vänliga hälsningar,
  Henrik, kommunikatör
  Henrik Kommunikatör
 • Hej,
  Vilken entreprenör vann upphandlingen till detta projekt?

  tack

  Med vänlig hälsning,

  Robert
  Robert Carlsson
 • Hej Robert,
  upphandling pågår och vår förhoppning är att kunna vara klar med den upphandlingen om någon månad.

  Vänliga hälsningar,
  Henrik, kommunikatör
  Henrik Kommunikatör
 • Hur går det?
  Länk ovan till projektet är död.

  John
  John
 • Hej John,
  tack för att du uppmärksammade oss på det. Projektet i Gustavsberg är under byggnation sedan första spadtaget togs i oktober 2023. Nu kan du följa projektet på https://www.skb.org/vara-bostader/nyproduktion/modelloren/. Vi berättar också om hur arbetet med det nya kvarteret framskrider i våra digitala kanaler och i medlemstidningen Vi i SKB.

  Att byggandet är igång betyder att den här svarstråden inte längre är aktuell och vi stänger den nu och kommer inom kort att plocka bort den.

  Vänliga hälsningar,
  Henrik, kommunikatör
  Henrik Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.