Till senaste kommentaren

Hur bevakar ni konsekvenserna av nya Gröndalsskolan för era boende i Gröndal?

Hej, jag bor i en av era fastigheter i Gröndal och jag undrar hur ni ser på den nya Gröndalsskolan som ska byggas? Den kommer att påverka oss boende rejält, både i våra hem och kringmiljön i Gröndal!

Planen är att 2021 riva den befintliga skolan och ersätta den med en ny som ska stå klar 2022/2023 och då kommer den att ha utökat antalet elever från 320 till 900. Skolan är redan idag ganska svårtillgänglig och skapar emellanåt trafikproblem i området då många föräldrar kör upp till skolan, vilket kommer att öka drastiskt i samband med ökning av antal elever.

Tung byggtrafik under hela byggtiden (2 år)
I ett inriktningsbeslut av SISAB från 2017 så står trafiken angiven som en risk utifrån att byggtrafik till och från skolan kommer att skapa olägenhet för boende i befintliga bostadshus. Både utifrån buller, miljö och avgaser men även för att stora fordon faktiskt inte har plats att ta sig fram som det ser ut idag. Förslag till åtgärd är då:

 1. ta bort parkeringsmöjligheterna på Matrosbacken
 2. söka lov hos myndigheter för att tillfälligt ändra trafiksituationen 
Detta innebär för oss, förutom problem med buller och miljöpåverkan, att vi inte kan parkera på gatan under byggtiden. Parkeringsmöjligheter är redan idag ett stort generellt problem i Gröndal.

Sprängning av berg och schaktning
Skoltomten består till stor del av berg. För att möjliggöra nybyggnaden av skolan behöver en betydande mängd berg sprängas och mark schaktas. För att åstadkomma bästa möjliga angöringssituation kommer även del av berg på parkmark sprängas bort. Och eftersom man inte får bygga husen mycket högre än idag så ska man spränga för att bygga nedåt!

På skoltomten är dessutom nivåskillnaderna upp till 16 m och måste jämnas ut.

När får vi information?Hur kommer detta bygge att påverka vår boende och hur säkerställs att tex sprängningarna inte kommer att göra skador på våra lägenheter?
Jag påpekar återigen miljö, buller och ljud för oss boende som ett problem i detta. Trafiken såklart, men även hur själva fastigheterna kommer att påverkas av vibrationer från omfattande sprängningar, då SKB har flera av de hus som ligger närmast skolan.
Hur reagerar ni på hela stadsplaneringen, när ni har så många fastigheter och boende i Gröndal? Detta måste ju vara något som ni är ordentligt insatta och involverade i så när kommer ni ut och pratar med oss om er syn på saken? Samt meddelar oss hur ni tänker hantera dessa boendefrågor under en två-årig byggperiod?

Kommentarer

 • Hej Mona,
  SKB har tillsammans med en arbetsgrupp, som finns representerade i kvartersrådet i Gröndal, bett om ett möte tillsammans med SISAB.
  SISAB har dock avböjt möte i år, hänvisar till 2019 när fler beslut är fattade och den ekonomiska processen är klar.
  Förvaltaren Helena Engberg kommer att närvara på kvartersrådsmötet nu på tisdag den 11/9.
  Den valda arbetsgruppen och hon informerar boende löpande när något finns att informera om.
  Arbetsgruppen har tagit del av den information som finns tillgänglig. På senaste kvartersrådsmötet innan sommaren informerade gruppen om den informationen som fanns då.
  Münire Förvaltare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.