Hur stor blir hyreshöjningen 2023?

Hur stor blir hyreshöjningen 2023 för oss som bor hos SKB?
SKB

Kommentarer

  • Hyreshöjningen blir i genomsnitt 3,3 procent för hela SKB. Höjningen blir mellan 0,98 och 4,97 procent (15-61 kronor per kvadratmeter och år), beroende på i vilket kvarter lägenheten är belägen.

    Orsaken till höjningen är att SKB, liksom andra fastighetsägare, får stora kostnadshöjningar. För att möta ökade kostnader 2023 krävs högre hyreshöjning än tidigare år. För övrigt görs kostnadsbesparingar och effektiviseringar och det överskott som budgeteras för 2023 minskas. Tack vare dessa åtgärder och föreningens goda och stabila ekonomiska grund, som lagts under många år, kan hyreshöjningen för 2023 begränsas till 3,3 procent.

    Hyrorna i SKB sätts genom ett samråd mellan styrelsen och hyresutskottet. I beslut om hyreshöjning har vägts in att många hushåll har en hårt ansträngd ekonomi inför kommande år. Alla SKB-kvarter får olika stora hyreshöjningar. Hyreshöjningen fördelas med hjälp av en överenskommen modell för fördelning av hyreshöjningar.

    Du kan läsa mer detaljerad information om hyreshöjningen på skb.org.
    SKB

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.