Hur stor blir hyreshöjningen 2024?

Hur stor blir hyreshöjningen 2024 hos SKB?
SKB

Kommentarer

  • Hur stor hyreshöjningen blir 2024 är inte klart ännu. Vi hoppas kunna ge besked om det vid månadsskiftet november/december.

    Hyrorna i SKB sätts efter samråd mellan styrelsen och hyresutskottet. Samrådet äger rum under andra halvan av november.

    Utan att föregripa samrådet kan vi konstatera att SKB, liksom andra fastighetsägare, får betala betydligt högre räntor på fastighetslånen. Dessutom höjs taxorna för fjärrvärme, sophantering samt för vatten och avlopp avsevärt. Vi kan också konstatera att de privata och allmännyttiga fastighetsbolag som gått ut med sina yrkanden begär betydligt högre hyreshöjningar än tidigare år.
    SKB
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.