Hur stor blir hyreshöjningen 2024?

Hur stor blir hyreshöjningen 2024 hos SKB?
SKB

Kommentarer

  • Styrelsen och hyresutskottet är inte färdiga med samrådet om 2024 års hyror för bostadslägenheter, garage- och parkeringsplatser. Januari månads hyresavi skickas ut i 2023 års nivå. Samrådet återupptas i januari och först när det är klart vet vi hur stor hyreshöjningen för 2024 blir. Mer information kommer när samrådet är genomfört. Informationen på SKBs webbplats om hyrorna 2024 kommer att uppdateras så snart ny information finns.

    Utan att föregripa samrådet kan vi konstatera att SKB, liksom andra fastighetsägare, får betala betydligt högre räntor på fastighetslånen. Dessutom höjs taxorna för fjärrvärme, sophantering samt för vatten och avlopp avsevärt.
    SKB
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.