Till senaste kommentaren

Påverkas användningen av kvarterslokalen av coronaviruset?

Hur kan vi fortsätta använda kvarterslokalen just nu?

Kommentarer

 • Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan tillfälligt förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. För boende i våra kvarter och för kvartersrådens arbete, gäller tills vidare följande:
  • Vi avråder kvartersråden från att arrangera möten i kvarterslokalen och även att kvarterslokalerna används som samlingsplats i andra sammanhang, både för boende och gäster.
  • Det är kvartersråden som har ansvar för om och i vilken omfattning som gemensamma lokaler får och kan användas. Det utgår från kvarterets lokala förutsättningar.
  • Vi vill betona individens ansvar och hänvisar till att respektera myndigheternas allmänna rekommendationer och råd om avstånd och god handhygien.
  • Om kvarterslokalen nyttjas är rekommendationen att hålla avstånd till varandra om minst två meter.
  • Vi påminner även om reglerna för god handhygien och städning.
  SKB fortsätter att följa utvecklingen och föreskrifterna ovan gäller tills vidare.
  SKB
  (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.