Till senaste kommentaren

Påverkas användningen av kvarterslokalen av coronaviruset?

Hur kan vi fortsätta använda kvarterslokalen just nu?

Kommentarer

 • Sverige befinner sig fortfarande i ett allvarligt läge på grund av pandemin.
  Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler infördes från och med den 10 januari, för till exempel gym- och sportanläggningar och platser för privata sammankomster .SKB har skickat ut information till sammankallande i kvartersrådet angående detta.

  Utifrån den nya lagen och dess förordningar, vill SKB tydliggöra att detta fortfarande gäller:
  • Den generella avrådan om att använda kvarterslokalerna kvarstår
  • Om kvarteret har andra gemensamhetslokaler som bastu och gym uppmanas kvartersråden att fortsatt hålla dem stängda

  Pandemin gör att vi alla måste bidra till att minska smittspridningen, både individuellt och tillsammans.
  Det är då vi gör skillnad. Vi ska följa myndigheternas råd och rekommendationer och även vara beredda på att situationen kan förändras.
  SKB
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.