Till senaste kommentaren

Blir min hyra extra hög på grund höjda elpriser?

Blir det dyrare för mig när elkostnaden ingår i hyran för min lägenhet?
SKB

Kommentarer

  • Du som bor i en av de SKB-fastigheter där elen inte mäts för varje lägenhet (kvarteren Kroken, Bjälken och Riset) betalar schablonmässigt för elen med ett hyrestillägg som idag uppgår till 64 kr/kvm och år. Detta elkostnadstillägg höjs från 1 januari 2023 med 56 procent till 100 kr/kvm och år. För en lägenhet om 70 kvm innebär det att elkostnadstillägget stiger från 373 kr/mån till 583 kr/mån.

    Du som bor i en lägenhet där uppvärmning eller ventilation belastar ditt eget elabonnemang har ett hyresavdrag för det. Detta hyresavdrag höjs med 56 procent (lika som ovan).

    Med hänsyn till de kraftiga svängningarna i elpriserna under 2022, vilka legat till grund för höjningen av hyrestillägg och hyresavdrag, kommer en avstämning att göras av elpriset efter fem månader och justeras från 1 juli 2023, om så erfordras. Ett förnyat samråd mellan styrelsen och hyresutskottet kommer att göras under juni månad.

    Du kan läsa mer detaljerad information om hyreshöjningen på skb.org.
    SKB

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.