Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Fler kooperativa hyresrättsföreningar?

Är SKB den enda kooperativa hyresrättsföreningen som finns i Stockholm?

Kommentarer

  • SKB är den i särklass största kooperativa hyresrättsföreningen, men det finns andra både i Stockholm och på andra ställen i Sverige. Dessa föreningar är oftast rätt små och består bara av en fastighet.
    Katarina Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.