Till senaste kommentaren

Höjs hyrorna för fordonsplatser 2023?

Blir det dyrare att hyra garage- eller parkeringplats under 2023?
SKB

Kommentarer

 • Alla som berörs av hyreshöjning för garage- eller parkeringsplats får separat information om det per brev under december.

  2023 är sista året av fem, i infasning av hyror för garage- och parkeringsplatser mot en överenskommen ny hyresnivå för varje garage- och parkeringsplatsanläggning. Så kallad målhyra. Det betyder att hyror för garage- och parkeringsplatser höjs med samma belopp som föregående år. De som hyr en plats som redan ligger på målhyra får ingen höjning.

  Laddplatser får enhetlig hyressättning
  För garage- och parkeringsplatser försedda med laddboxar råder idag en varierande hyressättning. Denna kommer att bli enhetlig från och med 1 april 2023.
  Hyrestillägget för att en garage- eller parkeringsplats är försedd med laddmöjlighet kommer att vara 270 kr/mån (2023 års nivå). Verklig elförbrukning kommer att debiteras, där så är möjligt (boxar av fabrikatet Zaptec).

  För äldre laddboxar, där elförbrukningen inte kan mätas och debiteras individuellt, kommer en schablonmässigt beräknad förbrukning om 1 700 kWh/år att ligga till grund för debitering. Det elpris som kommer att tillämpas för 2023 är 2,25 kr/kWh exklusive moms.

  Vid individuell mätning och debitering av verklig elförbrukning tillkommer lagstadgad moms med 25 procent.

  Om du redan hyr en plats med laddbox så kommer du att få separat information om den enhetliga hyressättningen och ny metod för debitering av elkostnaden omkring månadsskiftet januari/februari – och hur just nu påverkas.

  Du söker fordonsplats på skb.org.
  SKB

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.