Hur blir jag medlem i SKB?

Hej,

Hur ska jag göra för att bli medlem i SKB?
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej Elin,

  du kan ansöka om medlemskap via vår webbplats skb.org. I anmälan ska du ange personnummer, namn, folkbokföringsadress och mejladress till den som ska bli medlem, samt eventuell aviadress för framtida inbetalningar.
  För att bli medlem ska du betala in:
  • 2 250 kr (om du är över 18 år) 
  • 2 125 kr (för de som är under 18 år). 
  Av dessa är 250 kr respektive 125 kr årsavgift för i år och 2 000 kr är del av ett bosparande.
  Man blir medlem det datum som vi får inbetalningen för nytt medlemskap.

  Välkommen som medlem!
  (Uppdaterad )
 • Hej! Vi överväger att byta vår nuvarande lägenhet (allmännyttans) mot en SKB-lägenhet i Stockholm. Vad skulle detta byte medföra för oss ekonomiskt? Ska vi redan nu ansöka om medlemskap samt börja bospara i SKB? Hur mycket behöver vi spara/betala i avgifter per månad till SKB? Tack på förhand för svar. Allt gott!
  Mvh, Lisa & Klas
 • Hej Lisa och Klas,

  Ni behöver inte ansöka om medlemskap och börja bospara hos SKB innan bytet går igenom. Medlemskap eller inte påverkar inte vår bedömning av bytet.

  Vi bedömer lägenhetsbyten på samma grunder som övriga fastighetsägare. Vi prövar behovet av byte och gör en bedömning av den som ska flytta till SKB (hyresreferenser och ekonomi). Om bytet godkänns av respektive fastighetsägare måste ni ansöka om medlemskap hos SKB. Då betalar ni dels årsavgiften på 250 kr och dels måste ni betala in upplåtelseinsatsen för den aktuella lägenheten. Detta måste göras innan kontrakt skrivs. I och med att ni betalar upplåtelseinsats för en lägenhet kommer ni direkt upp i fullt bosparande (20.000 kr) och behöver under boendetiden inte bospara ytterligare. Upplåtelseinsatsens storlek för den aktuella lägenheten kan nuvarande hyresgäst informera er om. Ni kan också kontakta SKB servicecenter på telefon 08-704 60 00. På samma telefonnummer når ni också uthyrningen, som kan svara på frågor i själva bytesärendet.

  Noteras bör att den SKB-medlem som byter bort sin lägenhet i ett externt lägenhetsbyte tappar sin kötid (turordning).

  Jag hoppas att detta besvarade de frågor ni har kring lägenhetsbytet.
  Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef
  (Uppdaterad )
 • Tack så mycket för ett snabbt och utförligt svar!

  hälsar
  Lisa & Klas
 • Hej Lisa och Klas,

  vi bedömde er fråga som intressant för många andra, så vi lyfter den till att stå som en egen fråga, i stället för att bara vara en kommentar. Er fråga och svaret på den, hittar ni nu här: https://fraga.skb.org/org/skb/d/hur-byter-vi-till-oss-en-skb-lagenhet/

  Tack för frågan!
  Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef
  (Uppdaterad )
 • Hej Claes,

  jag har en följdfråga i ämnet byte mellan en skb-lägenhet och en ”extern” lägenhet, dvs. lägenhet från en annan hyresvärd än Skb. Hur vanligt är det? Hur många sådana byten sker per år? Finns det någon statistik att få ta del av?

  Bästa hälsningar
  Anna
 • Hej Anna,
  Tack vare att medlem som byter sin lägenhet externt förlorar sin turordning (kötid) är antalet begränsat. 2019 genomfördes 20 externa lägenhetsbyten. I årsredovisningens femårsöversikt (sid 65 i årsredovisningen för 2019) framgår antal interna och externa lägenhetsbyten för åren 2015-2019. Årsredovisningen finns här: ​SKBs årsredovisning​​​. Det är ofta samma lägenheter som byts igen, så man ska inte tolka det som att 20 olika lägenheter varje år byts externt. Den som kommit in på ett externbyte har mycket kort turordning och därmed lite att förlora på att göra ytterligare ett byte, så det är relativt få lägenheter som berörs.
  Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.