Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur byter vi till oss en SKB-lägenhet?

Vi vill byta vår nuvarande lägenhet (allmännyttans) mot en SKB-lägenhet i Stockholm. Vad skulle detta byte medföra för oss ekonomiskt? Ska vi redan nu ansöka om medlemskap, samt börja bospara i SKB? Hur mycket behöver vi spara/betala i avgifter per månad till SKB?
SKB

Kommentarer

 • Ni behöver inte ansöka om medlemskap och börja bospara hos SKB innan bytet går igenom. Medlemskap eller inte påverkar inte vår bedömning av bytet.

  Vi bedömer lägenhetsbyten på samma grunder som övriga fastighetsägare. Vi prövar behovet av byte och gör en bedömning av den som ska flytta till SKB (hyresreferenser och ekonomi). Om bytet godkänns av respektive fastighetsägare och bytet ska genomföras, registreras ni som medlemmar hos SKB. I samband med medlemsinträdet betalar ni upplåtelseinsatsen för den aktuella lägenheten. Detta måste göras innan kontrakt skrivs. I och med att ni betalar upplåtelseinsats för en lägenhet kommer ni direkt upp i fullt bosparande (20.000 kr) och behöver under boendetiden inte bospara ytterligare. Upplåtelseinsatsens storlek för den aktuella lägenheten kan nuvarande hyresgäst informera er om. Ni kan också kontakta SKB servicecenter på telefon 08-704 60 00. På samma telefonnummer når ni också uthyrningen, som kan svara på frågor gällande själva bytesärendet. Den årliga medlemsavgiften (årsavgiften) för boende medlemmar ingår i hyran.

  Noteras bör att den SKB-medlem som byter bort sin lägenhet i ett externt lägenhetsbyte tappar sin kötid (turordning).
  Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef
  (Uppdaterad )
 • Hej!
  Beror det på bytesrätt att mina barn som jag anmälde till SKB nu som vuxna efter 40 år i kön inte kan komma ifråga för en attraktiv lgh i Vasastaden? Deras kötid är enligt SKB plats 50. Det känns ju helt fel att de som har betalat insats 20 000kr och årsavgift i 40 år! Inte kommer längre än till plats 50 i kötid.
  Kontrollerar SKB att inte byten är fiktiva och att inte svarta pengar förekommer? 
  Vem tjänar på att ställa sig i SKB kö?
 • Hej Eva,
  Tack för dina frågor. Kötiderna hos SKB har blivit längre i det äldre beståndet - det är riktigt. Däremot har vi ambitionen att bygga 200 lägenheter om året. När vi bygger i innerstadslägen, som exempelvis Basaren på Hantverkargatan och Muddus i Norra Djurgårdsstaden väljer inte sällan boende SKB-medlemmar att flytta dit. På så vis frigörs billigare lägenheter - ofta för köande. I nyproduktion i är kötiderna så gott som alltid kortare. Därför är det viktigt att SKB i kraft av många medlemmar fortsätter sin nyproduktion.
  När det gäller byten granskas de mycket noga. Byten föredras alltid i uthyrningsgruppen och vid tveksamhet begärs kompletterande upplysningar och om skälen bytet inte är tillräckliga eller om vi kan styrka någon oriktighet, avslås det. Ibland blir det prövning i hyresnämnd. När två SKB-medlemmar vill byta med varandra avslås också bytet om den ene kan den andres lägenhet på sin kötid. Allt för att lägenheter ska förmedlas enligt turordningsprincipen.
  Externa byten sker i väldigt liten omfattning - mycket tack vare det faktum att den som byter bort sin SKB-lägenhet i ett externbyte, tappar sin kötid.
  Till sist vill jag uppmana alla medlemmar som hamnar på 50 plats att ändå göra intresseanmälan. Det händer inte alltför sällan att ingen av de ca 60 medlemmar som kallas till visning, tackar ja. Då blir det omvisning. I dessa situationer hade plats 50 lett till ett hyreskontrakt.
  Jag hoppas du fått svar på dina frågor och att dina barn väljer att kvarstå som medlemmar i SKB.

  Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef
  (Uppdaterad )
 • Jag förstår fortfarande inte av vilken anledning man skall ha 20000kr deponerade utan ränta samt betala medlemsavgift i 40 år och  som i detta fall komma som nr 98 i kön.
  Vem kan komma ifråga för en lägenhet 5 tr i Vasastaden med insats 65000 kr och månadshyra 10000kr?
  Det vore mycket bra för ert förtroende att SKB redovisar kötid och övriga ev meriter för att få kontrakt på denna våning.

  Du skriver att ”när två skb medlemmar vill byta med varandra avslås också bytet om den ena kan den andres lägenhet på sin kötid”. Jag förstår inte ditt svar, vad händer om man inte kan få den andres lägenhet på sin kötid? Godkänner ni bytet då? Om det överklagas till hyresnämnden då, godkänns inte bytet ändå?

  Vänligen Eva Ettarp
 • Hej Eva,
  De kötider som erfordrats den senaste tiden framgår av köhistoriken som redovisas på webben, område för område och för de olika lägenhetsstorlekarna. Se exempelvis  https://www.skb.org/vara-bostader/innerstaden/vasastaden/motorn-vingen/.
  Ett byte förutsätter att bostadsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Om ingendera av hyresgästerna kan få den andres lägenhet på sin kötid och alla andra kriterier för byte är uppfyllda, godkänns bytet. Om någon av parterna kan få den andres lägenhet på sin kötid avslås det och medlemmarna hänvisas till kön - allt för att lägenheterna ska förmedlas enligt turordning så långt det bara är möjligt. Vi har ett färskt exempel på byte som nekades av just det här skälet och där hyresnämnden gick på SKBs linje. Byten är inget stort problem och tack vare förlorat medlemskap är externbyten ett litet problem.
  Att betala och binda en insats hos SKB underlättar för föreningen att bygga nytt. Dels rent ekonomiskt, men kanske allra mest är det stora antalet medlemmar till nytta för SKB i markanvisningssammanhang - en fördel för kommande byggnation.
  Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef
  (Uppdaterad )
 • Hej, en följdfråga till byte av SKB-lgh till annan hyresvärd. Den som byter mister sin turordning, får den nya hyresgästen turordningen istället? Kan den nya hyresgästen byta internt? Mvh Maria
 • Hej Maria,
  Den nya hyresgästen blir medlem med turordning i samband med att bytet genomförs (bytespartnerns turordning erhålls alltså inte). Det innebär att den som bytt till sig en SKB-lägenhet, och inte varit medlem sedan tidigare, har svårt att få lägenhet på sin turordning. Däremot är ju ett framtida direktbyte möjligt då hyreslagens bestämmelser gäller.
  Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.