Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur kan jag påverka?

Hej,
Jag är medlem i SKB och skulle vilja engagera mig. Hur kan jag vara med och påverka?

Kommentarer

  • Hej,
    om du som medlem vill engagera dig i SKB kan du stå till förfogande vid val av fullmäktige. Dessa val sker på de ordinarie medlemsmötena under våren. De köande medlemmarna har ett separat medlemsmöte i maj och de boende medlemmarna har medlemsmöten ute i respektive kvarter i april och maj.

    Om du är intresserad av ett uppdrag i styrelse, hyresutskott eller revision kan du nominera dig själv alternativt att någon annan nominerar dig. Det är SKBs valberedning som har hand om denna nomineringsprocess. Om du vill komma i kontakt med valberedningen kan du mejla till valberedningen@skb.org.

    Om du bor i ett av SKBs kvartar kan du också engagera dig i kvartersrådet där du bor. Du hittar kontaktuppgifter till kvartersrådet på din kvartershemsida eller i trapphuset.
    Katarina Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.