Till senaste kommentaren

Hur kan ökade elpriser påverka hyrorna i SKB?

Hur kan ökade elpriser påverka hyrorna i SKB?
SKB

Kommentarer

 • De kraftigt stigande elpriserna drabbar förstås även SKB, om än inte i samma utsträckning som de drabbar enskilda elkonsumenter då upphandling av el görs för en längre tid och prisändringar inträffar därför med tidsfördröjning.

  Precis som för andra fastighetsägare höjs SKBs kostnader inte bara för el. Även kostnaderna för fjärrvärme, vatten och avlopp, sophämtning, reparation/underhåll och räntor stiger kraftigt. Detta kommer att få genomslag i hyrorna. Med hur mycket avgörs av styrelsen efter samråd med hyresutskottet. Information om 2023 års hyror lämnas omkring månadsskiftet november/december.

  I så gott som alla SKB-lägenheter ingår uppvärmningen i hyran.

  Ett fåtal lägenheter värms upp med el som debiteras på hyresgästens elabonnemang. För dessa utgår ersättning genom avdrag på hyran. Denna ersättning kommer att ses över i samband med den årliga hyreshöjningen från 1 januari 2023.

  De hyresgäster som betalar för sin elförbrukning genom ett schablonmässigt beräknat hyrestillägg (saknar egna elmätare) kommer också att få en justering av detta tillägg från 1 januari 2023. Information om hur stora dessa avdrag respektive tillägg blir lämnas tillsammans med informationen om nya hyror för 2023 (runt månadsskiftet november/december).

  Elpriserna som ligger till grund för hyresavdrag och hyrestillägg utgår från det genomsnittliga pris som SKB har för inköp av el.

  Kostnaden för uppvärmning av handdukstork eller radiator (element) som är ansluten till fastighetens vattenburna uppvärmningssystem ingår i hyran. En eluppvärmd handdukstork belastar hyresgästens eget elabonnemang och kan stängas av då den är komforthöjande och inte krävs för fastighetens uppvärmning.
  SKB
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.