Intresseanmälan för Lysosomen

Jag har gjort intresseanmälan till Lysosomen och kvarstår i ”återbudskön” för att få en lägenhet eller för att få en högre prioriterad lägenhet.
 Varför får jag inte erbjudande om lägenhet, när SKB får återbud?
SKB

Kommentarer


  • Lysosomen publicerades hösten 2021 och hela uthyrningen gjordes klar i slutet av mars 2022. Efter det har vi hanterat återbud och erbjudit återbudslägenheter till de medlemmar vars kötid inte räckt till en lägenhet, och till de medlemmar som inte fått sin högsta prioritering.

    Nu har det gått så lång tid sedan intresseanmälan att de flesta tackar nej till erbjudande. Inflyttningstidpunkten närmar sig (april-juni). På grund av att det nu gått så lång tid från intresseanmälan har återbudskön blivit alltför inaktuell.

    Om SKB skulle fortsätta att erbjuda avhoppslägenheter till återbudskön skulle vi riskera att lägenheter är vakanta på inflyttningsdagen. Vakanser leder till kostnader för alla medlemmar, som inte går att motivera. Därför måste SKB nu publicera återbudslägenheter på nytt.

    SKB
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.