Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Köpa kontrakt

Hej, jag fick tips av en kompis som har har haft bostad i SKB att jag kan köpa hyreskontrakt. Stämmer det? kan jag köpa till min dotter som har Student inkomst plus bostadsbidrag ?

Kommentarer

 • Hej Pauline,
  Nej, det får man inte! Både att betala för och ta emot betalning för en hyresrätt är brottsligt och belagt med straffansvar. Detta framgår av hyreslagen (§ 65) och brottet kan leda till böter eller fängelse i upp till fyra år.

  SKB granskar alla byten och överlåtelser noga. Vid misstanke om att det förekommer ersättning för hyresrätt ska vi som fastighetsägare, enligt den sedan oktober 2019 skärpta lagstiftningen, neka bytet eller överlåtelsen. Vid välgrundad misstanke om att det förekommer pengar i samband med byten och överlåtelser kommer SKB inte dra sig för att göra anmälan om detta.

  SKB hyr ut lägenheter med kooperativ hyresrätt till medlemmar för deras permanenta boende. Kooperativ hyresrätt innebär att man betalar en upplåtelseinsats när man hyr en lägenhet. Insatsen får man tillbaka när man flyttar. Att betala en upplåtelseinsats är inte detsamma som att man betalar för ett kontrakt.

  Hyreslagen gäller även för kooperativ hyresrätt, vilket innebär rätt till byten och överlåtelser i samma situationer som för vanliga hyreslägenheter. De nya reglerna mot svarthandel med hyreskontrakt som trädde ikraft 1 oktober 2019 gäller även kooperativ hyresrätt.
  Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef
 • Hej, varför kan SKB innehavare livslångt konkurrera om lediga lägenheter? En gräddfil jag har svårt att förstå.

  Undrar också över hur överlåtelser av SKB bostad till barnbarn går till?
  Har förstått att man kan köa, få en bostad o byter den efter ett år mot barnbarnets 1a o flyttar själv in på ett seniorboende man också köat till.

  Finns det andra kryphål så hade jag uppskatta om SKB upplyser samtliga medlemmar .
 • Hej Agneta,
  Tack för dina frågor och tankar.

  Turordningsrätten är central inom SKB och inskriven i föreningens stadgar. Där framgår att SKB ska hyra ut lägenheter med kooperativ hyresrätt till sina medlemmar enligt turordning. Det betyder att medlemmar med lång turordning (kötid) har företräde när flera medlemmar är intresserade av samma lägenhet. Dock ska man komma ihåg att en medlem som avflyttar från SKB leder till att en köande medlem får möjlighet att flytta in i den eller i en annan lägenhet.

  När det gäller överlåtelser och byten följer SKB hyreslagen (JB 12 kap) - som gäller både traditionell och kooperativ hyresrätt. Den ger sammanboende närstående personer besittningsrätt i vissa situationer och bytesrätt när skäl för byte finns. Vi granskar alla byten och överlåtelser noga och ifrågasätter situationer då vi anser att hyreslagens kriterier inte uppfylls. Inte sällan nekar vi byten och överlåtelser och ibland prövas våra beslut av hyresnämnden, som får avgöra om hyreslagens kriterier är uppfyllda.

  Att tala om kryphål tycker jag inte är relevant i sammanhanget. Viktigast för SKBs medlemmar är att veta att lediga lägenheter förmedlas enligt stadgarnas grundläggande turordningsprincip. Vidare att byten och överlåtelser hanteras enligt hyreslagen samt att byten och överlåtelser som inte uppfyller hyreslagen nekas och prövas i hyresnämnden om tvist uppstår.

  Jag hoppas att du med dessa rader fått svar på dina frågor och funderingar.
  Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef
 • Hejsan! Jag har stått i er kö i mer än 20 år och börjar nu undra om det fortfarande är värt för mig att stå kvar. Finns det ingen möjlighet att köpa lägenhet via er, eller är det bara hyreskontrakt som gäller? Sen undrar jag även hur det funkar ifall man skulle få ett hyreskontrakt via er och sen hyra det vidare i andra hand?

 • Hej Robin,
  Tack för dina frågor.
  SKBs alla lägenheter hyrs ut som kooperativa hyresrätter (hyresavtal). Då betalar man en upplåtelseinsats, men det är hyresrätt och ska inte förväxlas med bostadsrätter som man säljer/köper. Turordningsprincipen är grundläggande och "kötiden" är avgörande för vem som erbjuds att hyra vilken lägenhet.

  För kooperativ hyresrätt finns en egen lagstiftning som reglerar det som är speciellt för just kooperativa hyresrätter. För övrigt gäller hyreslagen (12 kap Jordabalken). Där anges i vilka situationer man som hyresgäst har rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand. SKB följer dessa regler. Du kan läsa mer om andrahandsuthyrning här: Om andrahandsuthyrning i SKB.
  Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.