Måste jag bospara till 30 000 kr nu?

Jag läste att nya stadgar gör att bospargränsen ska höjas till 30 000 kr, när ska jag börja betala in till det?
SKB

Kommentarer

 • En stadgeändring från och med 2024 innebär bland annat en höjning av bosparande/medlemsinsats från 20 000 kr till 30 000 kr. Det betyder att de flesta av SKBs medlemmar kommer att behöva betala minst 1 000 kr/år till dess det nya taket för medlemsats på 30 000 kr har uppnåtts.

  Här kan du läsa om hur olika medlemskategorier påverkas av förändringen.
  SKB
  (Uppdaterad )
 • Jag gör inbetalningar till  4 barnbarn i SKB bostadskö. Är i en ålder då jag ser över mina framtida åtaganden och inser att jag inte kommer att hinna fullfölja mina årsinbetalningar fullt ut. Undrar därför om jag kan betala in resterande summor för var o en upp till 20,000 kr som engångssummor?
  Vänligen Kerstin Larsson
  Kerstin Larsson
 • Hej Kerstin,
  Tack för din fråga. Det går jättebra att betala in till barnbarnens medlemsinsatser upp till taket. Just nu uppgår full medlemsinsats till 20.000 kr. Enligt nyss fattat beslut om stadgeändring höjs detta till 30.000 kr från 1 januari 2024. Det betyder att du, tidigast i januari, kan betala in valfritt belopp - upp till den maximala insatsen om 30.000 kr per barnbarn. Vi kommer att skicka saldobesked och avier med medlemsbeviset i slutet av januari. Av respektive barnbarns saldobesked framgår hur stor medlemsinsats de har just nu. Om du vill betala ett högre belopp än det som aviserats kan du göra det. Använd det OCR-nummer som framgår av inbetalningskortet för respektive barnbarn, så pengarna hamar på rätt konto. Om du vill sprida ut betalningarna över året går det också bra. Förfallodag är 31 oktober, men du kan göra betalningen tidigare om du vill. Och du kan också sprida ut och betala för ett barnbarn i taget. Det viktigaste är att alla barnbarn får in minst 1.000 kr vardera, under 2024 - för bibehållen turordning.
  Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef
 • Hej! Behöver jag som har haft full medlemsinsats och ska börja betala in upp till 30 000 kr samt har autogiro göra något, eller kommer den summa som behövs för att jag ska behålla min turordning att dras automatiskt varje år?
  Mattias Bratt
 • Hej Mattias,
  Så länge ditt autogiro är aktivt och fungerar behöver du inte göra något. Du får en avisering i slutet av januari, där det framgår hur mycket som kommer att dras 31 oktober nästa år. Om du har pengar på ditt utdelningskonto kommer dessa att dras av från betalning av 2024 års medlemsinsats.
  Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef
 • Hej, Fick just brevet med info om stadgeändringarna. Jag har mina ännu minderåriga döttrar som medlemmar och när jag anmälde dom som medlemmar var det bästa att betala hela bosparandekravet, då 20 000 kr och sen löpte bara årsavgift a 125 kr. Är det med samma logik som då lämpligast att jag betalar in upp till det nya maxinsatsen a 30 000 kr för döttrarna?

  När och hur gör jag den betalningen?
  Mats N
 • Hej Mats,
  Det går utmärkt att betala hela beloppet upp till 30.000 kr (full medlemsinsats) efter årsskiftet (när de nya stadgarna gäller).

  I slutet av januari kommer medlemsbevis och avi på årsavgift och medlemsinsats. Du kan då använda samma bankgiro och OCR-nummer vid betalning, men betala ett högre belopp. Om det på medlemsbevisets saldobesked finns ett belopp under rubriken "Utdelning" kommer det att föras över till medlemsinsats i början av januari. Det beloppet bör därför dras av från 10.000 kr. Annars kommer det bli ett överskott på medlemsinsatsen som SKB sedan måste återbetala.
  Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef
 • Hej
  jag gör inbetalningar till mina 2 barnbarn och skulle vilja betala in resterande summa före årsskiftet. Är det möjligt att betala in nu i november. om det är ok, använder jag samma ocr-nummer som på tidigare inbetalningarna?

  Birgitta N


  Birgitta Nordmark
 • Hej Birgitta,
  Tyvärr kan du inte göra det. Stadgarna, med den höjda medlemsinsatsen, måste träda ikraft först. Och det gör dem den 1 januari 2024. Men direkt efter årsskiftet går det bra. Och då kan du använda samma OCR-nummer som för tidigare inbetalningar.
  Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.