Avsluta medlemskap för barn

Min make och jag bosparar för våra barnbarn. Vem kan avsluta medlemskapet och ta ut pengarna?

Kommentarer

  • Följande gäller för att avsluta medlemskap:
    • För barn under 18 år är det endast barnets vårdnadshavare som kan avsluta medlemskapet och få ut pengarna.
    • För medlemmar som är myndiga, över 18 år, är det enbart de själva som kan avsluta medlemskapet och ta ut pengarna.
    • Det går således inte att hindra varken barnets vårdnadshavare eller den myndiga medlemmen att avsluta medlemskapet.  
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.