Till senaste kommentaren

Påverkas medlemsmöten och föreningsstämma av coronaviruset?

Påverkas SKBs medlemsmöten och föreningsstämma av coronaviruset?

Kommentarer

 • Coronapandemin gör att vår vardag fortfarande inte är som vanligt. Med fortsatt smittspridning i Stockholm är det angeläget att vi fortsätter att både ta ett gemensamt och ett individuellt ansvar. Vi behöver alltjämt följa myndigheternas råd och rekommendationer och vara beredda på att situationen kan förändras.

  Under våren 2021 genomfördes medlemsmöten med de punkter som var nödvändiga inför stämman per video och/eller utomhus.

  Med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutade SKBs styrelse att genomföra den ordinarie föreningsstämman den 2 juni 2021 genom poströstning. Det innebär, liksom vid genomförandet av den ordinarie föreningsstämman 2020, att den genomfördes helt utan fysiskt deltagande av medlemmarna (fullmäktige) i syfte att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19.

  Mer ingående frågor och svar om våra föreningsmöten hittar du här.

  Vi vill betona att planeringen utgår från informationen vi i nuläget har från våra myndigheter och att situationen kan komma att förändras.
  SKB
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.