Ska jag sortera matavfall?

Ska jag sortera matavfall separat från andra hushållssopor, förpackningar, brännbart och så vidare?
SKB

Kommentarer

  • Sedan 1 januari 2023 är det obligatoriskt att inom Stockholms stad, sortera matavfall. SKBs uppgift som fastighetsägare är att se till så att det är möjligt. För vissa fastigheter, där restavfall hanteras med 240 liters säckar eller med sopsug utan separat nedkast för matavfall, träder beslutet i kraft först den 1 juli 2024. Här kan du läsa mer om vad som gäller i Stockholms stad.

    Det är de enskilda kommunerna som fattar beslut i denna fråga. Att det kan ta tid att komma igång med sorteringen beror på att när SKB har utsett en lämplig plats i fastigheten, så ska den godkännas av Stockholm Vatten och Avfall (SvoA) eller för de andra kommunernas motsvarande handläggare. Ibland behöver markarbeten göras.

    För kranskommunerna och Uppsala finns det olika krav och tillvägagångssätt. Ingen av dessa kommuner har ännu infört obligatorisk sortering av matavfall. I Sundbyberg, Tyresö, Täby och Uppsala finns redan möjlighet till sortering av matavfall i våra kvarter. I Botkyrka har SKB en dialog med kommunen för kvarteret Skarpbrunna. Preliminärt kan det här bli möjligt senare under 2023. I Solna ska det genomföras till hösten.

    Sorteringen av matavfall är viktigt för att det är en resurs som vi ska ta hand om. Idag sorteras knappt 30 procent av det matavfall som stockholmarna skapar. Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas. Att göra det obligatoriskt för Sveriges kommuner är ett steg i det arbetet.
    SKB

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.