Solceller

Borde inte solceller kunna installeras på fler ställen?
SKB

Kommentarer

 • Att öka andelen förnybar energi är en viktig fråga för SKB, och vi arbetar aktivt med installation av solceller och solfångare. Många av SKBs fastigheter har tak med bra solläge, men för att få ut så mycket som möjligt av varje anläggning måste urvalet av lämpliga fastigheter ske noggrant. Användningen av fastighetsel ska helst vara stor under sommaren, taken ska ligga åt rätt väderstreck och takkonstruktionen ska klara den ökade vikten som installationen innebär.

  År 2015 installerade SKB solceller på två fastigheter med hög användning av el: huvudkontoret i Abrahamsberg, Bromma, och kvarteret Kappseglingen i Hammarby sjöstad. Dessa anläggningar utvärderades och de visade sig att fungera bra. De gav den effekt som antagits i planeringen, driftsäkerheten var tillfredsställande och skötseln var möjlig. 2018 påbörjades därför en förstudie för att ta reda på lämpliga fastigheter för installation av solceller och 2019 startade den planlagda utbyggnaden.

  I slutet av 2022 hade SKB tre anläggningar med solfångare (för värme eller varmvatten) och åtta anläggningar med solceller (för el).

  Fastigheter med solceller (för el)
  I dessa kvarter finns solceller på taket, som bidrar med el till fastigheterna:
  • Kappseglingen, Hammarby sjöstad
  • SKBs huvudkontor, Bromma
  • Muddus, Norra Djurgårdsstaden
  • Nya Lillsjönäs, Bromma
  • Maltet, Hammarby sjöstad
  • Kronogården, Ursvik i Sundbyberg
  • Docenten, Uppsala
  • Skrönan, Bromma
  Fastigheter med solfångare (för värme)
  I dessa kvarter finns solfångare på taket, som bidrar till fastigheternas uppvärmning:
  • Alligatorn, Bromma
  • Glottran, Årsta
  Fastigheter med solfångare (för varmvatten)
  I detta kvarter finns solfångare på taket, som bidrar till varmvatten till fastigheten:
  • Basaren
  Problematik med överproduktion och effektgräns
  Om el ”överproduceras” beskattas hela elproduktionen eftersom fastighetsägaren då anses vare en elleverantör. En annan parameter att ta hänsyn till är att varje organisationsnummer (dvs. företag i SKBs fall) får endast installera en effekt på 500 kW för att inte bli beskattad. När denna gräns passeras sker beskattning av hela mängden producerad el, även om den enbart går till egen användning. Detta innebär att SKB inte kan sätta upp solceller på så många fastigheter som vi skulle önska och framöver kommer framför allt nyproduktionsprojekt att prioriteras.

  Hoppas att ovanstående kan ge en bakgrund till hur SKB arbetar med att installera solceller och solfångare.

  Vänliga hälsningar
  Annika Ekengren
  Hållbarhetsansvarig på SKB
  SKB

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.