Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Stadgeändringar

Hej! Vad är det för stadgeändringar som är på förslag?

Kommentarer

 • Hej,
  SKB är en kooperativ bostadsförening som är över hundra år. Sedan 1916, då föreningen bildades, har stadgarna ändrats ett antal gånger och nu är det åter dags för en modernisering.

  År 2017 tillsatte styrelsen två arbetsgrupper bestående av förtroendevalda ledamöter från fullmäktige, hyresutskott, valberedning och styrelse. Grupperna ”SKBs framtida insatssystem” och ”SKBs parlamentariska system och turordning” har haft i uppdrag att fördjupa sig i sina respektive ämnesområden inför SKBs kommande stadgerevision.

  Efter det och fram till den 24 november 2018 har arbetsgrupperna arbetat vidare med analys och faktaframtagning. Vid fullmäktigemötet den 24 november presenterade de sitt arbete och fullmäktige fick möjlighet att diskutera och ställa frågor.

  Arbetsgrupperna överlämnade i februari 2019 sina slutrapporter till styrelsen och därefter har även fullmäktige kunnat ta del av dem. Vid en extra fullmäktigedag den 30 mars 2019 diskuterades de utmaningar och förslag till lösningar som framkommer i rapporterna.

  Ambitionen är att föreningsstämman år 2020 tar ett inriktningsbeslut för stadgeändring.

  Alla medlemmar i SKB kommer att få möjlighet att ta del av materialet samt delta i diskussioner. På kommande ordinarie medlemsmöten för boende respektive köande medlemmar är stadgeändringen en egen punkt på dagordningen.

  Här hittar du information om stadgeändringen:
  På sidan med underlag inför medlemsmötena i vår

  På Mina sidor under rubriken ”Ta del av arbetet med stadgeändringen”

  Hoppas att denna information hjälper dig att få en bild över det pågående arbetet med stadgeändringen.

  Vänliga hälsningar
  Malin

  Malin Specialist
 • SKB föreslår stadgeändringar som missar huvudproblemet för köande medlemmar, nämligen att den som fått en bostad har kvar sin kötid utan avdrag, och alltid har gräddfil till en bättre bostad. De kan också byta bort sin lägenhet på en fri marknad. Så SKB försvårar för sina köande medlemmar att få en bostad men släpper in vem som helst bakvägen. Kötiderna har ökat markant de senaste åren och det är nästintill meningslöst att bli ny medlem i dagsläget om du inte önskar bostad till pensionen. Det är betydligt kortare kötid i Stockholms bostadsförmedling till lägenheter i samma område.Med vänlig hälsning,Maria

  Skickat från min iPhone
  Maria
 • Hej Maria,
  I den arbetsgrupp som tittat på stadgarna kopplat till turordning och uthyrningsprocessen diskuterades just denna fråga. Skälet till att vi inte lagt ett förslag som innebär att kötiden reduceras om man får en lägenhet är just för att minska risken för externbyten. Ett externbyte leder till att man som medlem tappar sin kötid helt och hållet. Om man tappat hela eller delar av sin kötid har man mindre att förlora, varför vi i arbetsgruppen tycker det är bättre med bibehållen kötid.

  Vad gäller bytesrätten är den lagstadgad och SKB kan inte inskränka den. Däremot tappar man sin kötid vid externbyten, varför de förekommer i relativt liten omfattning (ca 20 externbyten per år).

  Vid jämförelse mellan SKBs och bostadsförmedlingens kötider måste man tänka på att hos SKB kan man stå i kö från födseln (vilket många gör). Hos bostadsförmedlingen måste man ha fyllt 18 år. Om man drar av 18 år från SKBs kötider ser jämförelsen lite annorlunda ut.
  Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.