Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ungdomslägenheter

Det brukar komma motioner om att införa lägenheter för unga. Till 2021 års SKB-stämma finns bland annat motioner skrivna om att SKB borde införa särskilda lägenheter som bara ungdomar kan söka och särskilda lägenheter som bara kömedlemmar (utan SKB-kontrakt) kan söka.

Stadgarnas formulering säger inte uttryckligen att alla medlemmar måste kunna intresseanmäla alla lägenheter. Stadgarna säger att "Bostad tilldelas medlem, efter inlämnad intresseanmälan, enligt medlemmens turordning". Trots det menar styrelsen att stadgarnas formulering skulle förhindra att införa ungdomslägenheter, bara för att stadgarna har tolkats så historiskt.

Om fler kömedlemmar gör sina röster hörda kanske det kan bli förändring. 90% av SKB:s medlemmar har ingen SKB-lägenhet men är med och äger SKB. Skriv motioner eller delta i kömedlemsmötet för att påverka https://www.skb.org/medlemsmote
(Uppdaterad )

Kommentarer

  • Hej,
    Turordningsrätten är grundläggande i SKB. Som du skriver i ditt meddelande tolkar vi stadgarna som att alla medlemmar ska kunna göra intresseanmälan för lediga lägenheter. En inskränkning i den rätten skulle innebära en väsentlig förändring. Även om det inte uttryckligen står att alla medlemmar ska kunna intresseanmäla skulle en förändrad tolkning innebära en väsentlig förändring som föreningsstämman sannolikt skulle behöva behandla.

    Vad gäller medlemsengagemanget för köande medlemmar vill föreningen inget hellre än att fler köande aktiverar sig. Det kan göras på flera sätt. Att skriva motioner är ett, att delta på köandes medlemsmöte är ett annat. 


    Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.