Upplåtelseinsats

Hej!
Hur kommer det sig att vi medlemmar inte får tillbaka våra insatser med ränta? Jag förmodar att SKB stoppar pengarna någonstans där de genererar avkastning, men denna kommer då bara SKB till gagn. När inflationen nu är uppe i över 8% förlorar vi boende medlemmar enorma summor pengar i det här systemet, till särskilt på nybyggen där insatserna kan ligga på en bra bit över 200 000 kronor. Hur motiverar SKB detta på ett bra sätt för oss boende medlemmar?
Carl

Kommentarer

  • Hej Carl,
    Medlemmar i en ekonomisk förening deltar med en ekonomisk insats (medlemsinsats). I SKB utgörs medlemsinsatserna av insatsen som i första hand erläggs av kömedlemmar och som i dagligt tal kallas "bosparande". Och dels av den upplåtelseinsats som hyresmedlemmar erlägger, kopplat till den förhyrda lägenheten. Detta följer av föreningens stadgar. Stadgarna innehåller inga moment om vare sig ränta eller utdelning på upplåtelseinsatsen. Läs gärna mer här Medlemskap i SKB. Föreningens stadgar kan du läsa här SKBs stadgar.

    Alla medel som SKB disponerar bidrar till att finansiera föreningens tillgångar. Medlen avser insatser från både köande och boende medlemmar, men också de överskott som genereras i den löpande verksamheten. Dessa medel, tillsammans med lån, finansierar ny- och ombyggnad av föreningens fastighetsbestånd. Alla pengar återinvesteras alltså i verksamheten. Detta betyder att insatser och verksamhetsöverskott leder till mindre upplåningsbehov och därmed lägre räntekostnader - vilket är bra för alla medlemmar.
    Claes Uthyrnings- och digitaliseringschef

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.