Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad gör SKBs fullmäktige?

Vad är det fullmäktigeledamöterna ska göra? Vad har de ansvar för i SKB?

Kommentarer

  • SKBs medlemmar väljer fullmäktigeledamöter på de ordinarie medlemsmötena. De köande medlemmarna har ett separat medlemsmöte i maj och de boende medlemmarna har medlemsmöten ute i respektive kvarter i april och maj.

    Fullmäktige deltar sedan i den årliga föreningsstämman.

    Föreningsstämman är SKBs högsta beslutande organ och medverkar i styrningen av föreningen genom att ta beslut i ett antal obligatoriska frågor, till exempel val av styrelse, hyresutskott och revision, motioner, fastställande av årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelse och vd.

    Föreningsstämman beslutar även i övergripande frågor som till exempel ändring i stadgar, föreningens inriktning och ändamål, turordningssystemet och liknande.
    Henrik Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.