Till senaste kommentaren

Varför är årets hyreshöjning högre än 2023?

Förra året var ökningen 3,3 procent och nu 5,2 procent. En stor ökning från ett år till ett annat, varför?
SKB

Kommentarer

 • SKB utsätts för stora kostnadshöjningar av varierande slag. Ett kraftigt stigande ränteläge har ökat räntekostnaderna. Det handlar också om pris- och taxehöjningar för vatten, värme och sophämtning på mellan 8 och 25 procent. Priserna för material och köpta tjänster ökar kostnaderna för föreningens fastighetsunderhåll, reparationer och drift.

  Omvärlden har förändrats. Vid hyressamrådet inför 2023 års hyror, var situationen en annan och det gick inte att förutse att kostnadsökningarna sedan skulle bli så stora och på så kort tid. SKBs stadgar föreskriver att de totala hyresintäkterna inom SKB måste bestämmas på en nivå som gör det möjligt att en långsiktigt god ekonomi säkerställs.

  För 2023 höjdes hyrorna i SKB med 3,3 procent, vilket sett i backspegeln var lågt i relation till kostnadshöjningarna. Detta bekräftas också av de överenskommelser som träffades inom allmännyttan i Stockholm, vilka låg drygt en procentenhet högre.

  SKBs stadgar föreskriver att de totala hyresintäkterna inom SKB ska bestämmas så att en långsiktigt god ekonomi för föreningen säkerställs.

  Huvuddelen av hyresintäkterna går till drift och underhåll av fastigheterna samt till räntor och avskrivningar. Pengarna som blir över återinvesteras och finns kvar i SKB för att föreningen ska kunna fortsätta att bygga nya kooperativa hyresrätter för medlemmarna.

  Här kan du läsa mer om hyrorna för 2024.
  SKB
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.