Varför ändras stadgarna 2024?

Varför kommer en stadgeändring att göras från och med 2024?
SKB (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Syftet med steg 1 av stadegändringen är att öka tillflödet av kapital till föreningen och att stadgarna ska stämma överens med ändringar som gjorts i lagstiftning.

  Konkret så innebär förslaget bland annat att begreppet ”bosparande” helt ersätts med ”medlemsinsats”, att den obligatoriska medlemsinsatsen som alla medlemmar sparar till höjs från 20 000 kr till 30 000 kr, samt att den lägsta upplåtelseinsatsen höjs till 30 000 kr.

  Under 2023 lades förslaget till stadgeändring fram för den ordinarie föreningsstämman och för en extra föreningsstämma. De fastslog förslaget och de ändrade stadgarna kommer att börja gälla från och med 2024.

  Här kan du läsa mer om steg 1 av stadgeändringen.

  Här kan du läsa mer om processen för ändrade stadgar i SKB.
  SKB
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.