Varför föreslås en stadgeändring?

Varför föreslås en stadgeändring som ska läggas fram för föreningsstämman och extra föreningsstämma under 2023?
SKB

Kommentarer

  • Syftet med förslagen i steg 1 av stadegändringen är att öka tillflödet av kapital till föreningen och att stadgarna ska stämma överens med ändringar som gjorts i lagstiftning. Konkret så innebär förslaget bland annat att begreppet ”bosparande” helt ersätts med ”medlemsinsats”, att den obligatoriska medlemsinsatsen som alla medlemmar sparar till höjs från 20 000 kr till 30 000 kr, samt att den lägsta upplåtelseinsatsen höjs till 30 000 kr.

    Under 2023 kommer förslaget till stadgeändring att läggas fram för den ordinarie föreningsstämman och för en extra föreningsstämma. Om förslaget går igenom kommer de ändrade stadgarna att börja gälla från och med 2024.

    Här kan du läsa mer om förslaget till steg 1 av stadgeändringen.

    Här kan du läsa mer om processen för ändrade stadgar i SKB.
    SKB
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.